petit prince
Sản phẩm chăm sóc trẻ em hoàn toàn thiên nhiên và hữu cơ

Le Petit Prince là dòng sản phẩm chăm sóc trẻ em hoàn toàn thiên nhiên và hữu cơ, dùng được cho cả trẻ sơ sinh.

Được sản xuất tại Pháp và có hình ảnh của tác phẩm cùng tên của nhà văn Saint Exupéry, Le Petit Prince cung cấp một dòng sản phẩm tôn trọng các giá trị đạo đức của việc sử dụng sản phẩm hữu cơ.

Tất cả các sản phẩm đều chứa Thành phần tự nhiên cùng với chiết xuất kim chẩn thảo hữu cơ (Calendula) và mang Nhãn hữu cơ Cosmos.