Các sản phẩm Biowink thường xuyên được kiểm tra bởi tổ chức cung cấp cho họ một số chứng nhận.

Cosmebio, Cosmosnatural và Cosmos Organic.

Để một sản phẩm mỹ phẩm được công nhận là “hữu cơ”, nó phải tuân thủ các quy tắc. Việc sản xuất, thành phần và thử nghiệm phải tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhãn.

Điều lệ nhãn Cosmebio áp đặt cho các thương hiệu một tỷ lệ 95% thành phần tự nhiên trong các sản phẩm của họ.

Ba nhãn cơ bản được dựa trên tỷ lệ này: Cosmebio, Cosmosnatural và Cosmos Organic.

Nhãn Cosmosnatural chỉ áp dụng 95% thành phần tự nhiên này.

Nhãn Cosmosnatural

Nghĩa vụ này của 95% thành phần tự nhiên trên tất cả các thành phần thực vật, thêm vào nhãn Cosmebio tối thiểu 10% và cho nhãn Cosmos Organic vô cơ 20% thành phần hữu cơ trên tổng sản phẩm.

Nhãn Cosmebio
Nhãn Cosmos Organic

Nói chung, Cosmebio đã cấm bất kỳ thành phần gây tranh cãi nào (silicone, PEG, PPG, SLS, phenoxyetanol …) hoặc các chất gây rối loạn nội tiết tiềm năng.

Ecocert

ECOCERT là một tổ chức chứng nhận hữu cơ có trụ sở tại châu Âu nhưng tiến hành kiểm tra tại hơn 80 quốc gia. Đây là một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất trên thế giới.
Tổ chức này kiểm tra khoảng 30% ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ trên toàn thế giới. ECOCERT cũng là một chứng nhận hàng đầu về mỹ phẩm và dệt may theo tiêu chuẩn ECOCERT Fair Trade.

Nhận Ecocert

Cruelty free

Cruelty-free là một tuyên bố thương hiệu, rằng nó sẽ không tiến hành thử nghiệm trên động vật. Các thử nghiệm để đảm bảo an toàn của sản phẩm cho người tiêu dùng không còn yêu cầu sử dụng động vật. Những phương pháp này hiện đã lỗi thời và hoàn toàn phi đạo đức. Một số lựa chọn thay thế đã thay thế chúng.
Một thương hiệu được coi là Không độc ác khi đáp ứng ba tiêu chí sau:

  • Sản phẩm cuối cùng không được thử nghiệm trên động vật
  • Các vật liệu được sử dụng không được thử nghiệm trên động vật.
  • Không có bên thứ ba đã tiến hành thử nghiệm động vật thay mặt cho công ty.